نظر-سنجی

نظرسنجی

کاربران عزیز شما میتوانید با شرکت در فرم نظر سنجی به ما را در مسیر خدمات رسانی بهتر یاری کنید.

مرحله 1 از 10 - نظر سنجی آزمایشگاه

  • آیا تابلو ها و اعلانات به کار کرفته شده در ساختمان به اندازه کافی در راهنمایی مراجعین به آزمایشگاه موثر است؟